សិនស័រចាប់ផ្សែង – Smoke Detector


សិនស័រចាប់ផ្សែងគឺជាឧបករណ៏ដ៏សំខាន់នៃការរក្សាផ្ទះរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ ការស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះជាពិសេសនៅពេលយប់ឬព្រឹកព្រលឹមនៅពេលដែលមនុស្សកំពុងដេកលក់។

ការស្លាប់ជាធម្មតាបណ្តាលមកពីការដកដង្ហើមស្រូបយកផ្សែងនិងឧស្ម័នពុលពីអគ្គីភ័យមិនមែនពីការឆេះទេ។

 

ឧស្ម័នពុលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអគ្គីភ័យដូចជាឧស្ម័នកាបូនម៉ូណូអាចបណ្តាលឱ្យមនុស្សវង្វេងវង្វាន់ និងបាត់បង់ស្មារតី។

សូមតំឡើងឧបករណ៍សិនស័រចាប់ផ្សែងនៅផ្ទះរបស់អ្នកហើយចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មាន និងបទពិសោធន៍ដ៏មានប្រយោជន៍ទាំងនេះដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងពិភពលោក។

បន្ថែមឧបករណ៍ឆ្លាតវ៉ៃមួយក្នុងផ្ទះដែលអ្នកចូលចិត្ត​ ដើម្បីកែប្រែអោយទៅជាលំនៅដ្ឋានគួរអោយស្រឡាញ់សម្រាប់គ្រួសារដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នក។

ដោយបំណងល្អពី house2HOME

 

Smoke Detector is very important part of keeping your home safe. Many fire deaths happen in the home, especially at night or early in the morning when people are asleep.

Death is usually caused by breathing in the smoke and toxic gases from the fire, not from being burned.
Poisonous gases created during a fire, like carbon monoxide, can quickly cause a person to become confused and disoriented.

Please install Smoke Detectors at your home and take a next step to share this useful tips to others in the world.

 

Adding a smart device to a house you like in order to renovate as a home you love for your greatest family.

Courtesy from house2HOME 

One thought on “សិនស័រចាប់ផ្សែង – Smoke Detector

  • 29/12/2018 at 2:11 am
    Permalink

    Very good device for alerting

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *